Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

NAKUP PARCELE Natisni

04. junij 2013 ob 11:23


Parcela, ki jo želim kupiti meji na dve parceli katerih lastnik sem jaz. Ker je ta parcela evidentirana kot travnik in je posledično kmetijsko zemljišče pa je verjetno potrebno prodajo objaviti na oglasni deski. (ta parcela je dejansko ničvredno strmo zemljišče med dvema javnima cestama).
Zanima pa me ali lahko kdo uveljavlja kakšno predkupno pravico, čeprav to ni zabeleženo V ZK in kakšen je sploh postopek oddaje na oglasno desko in potem prijave. Pa še mogoče kakšna bi lahko bila okvirna cena glede na "ničvrednost" in kolikšen je davek pri prenosu lastništva.

Hvala in lep pozdrav


Odgovori (1)

05. junij 2013 ob 09:37
V prvi fazi lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo ponudbo v treh izvodih vloži na upravni enoti, na območju, kjer leži večina zemljišča, ki je predmet nameravane prodaje. Na področju UE Celje lahko vložnik vloži ponudbo v sprejemni pisarni na sedežu UE, v sprejemno informacijski pisarni Vojnik, v sprejemno informacijski pisarni Dobrna, ali jo pošlje po pošti. Upravna enota, na območju katere to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo nemudoma objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave. Upravna enota to ponudbo nemudoma pošlje občini in krajevnemu uradu oziroma informacijski pisarni, da jo objavijo na oglasni deski. Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora dati v zakonsko predpisanem trideset dnevnem roku, od dneva, ko je ponudba objavljena na oglasni deski in e- portalu,  izjavo o sprejemu ponudbe. Zainteresirani kupec jo pošlje prodajalcu priporočeno s povratnico in upravni enoti - neposredno, ali po pošti.
Po končanem  30 dnevnem roku pošlje upravni organ  obvestilo o izvedenem postopku ponudbe prodajalcu in vsem, ki so  ponudbo sprejeli.
Če v roku nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.
 V primeru, da se na ponudbo  z izjavo o sprejemu ponudbe prijavi več interesentov, upravni organ po prejemu vloge za odobritev pravnega posla v upravnem postopku na podlagi 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih ugotavlja predkupnega upravičenca. 23. člen  v 1.odstavku našteva predkupno pravico upravičencev po naslednjem vrstnem redu: 1. solastnik, 2. kmet mejaš, 3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj, 4. drug kmet, 5. kmetijska organizacija ali s.p. , ki ji je kmetijsko zemljišče potrebno za  opravljanje kmetijske dejavnosti, 6. SKZG RS za Republiko Slovenijo. Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, pravica do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu: 1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost; 2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje; 3. kmet, ki ga določi prodajalec. Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice , lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur , ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način predpisan z ZKZ., če sklenjeno pogodbo odobri upravna enota
Cene kmetijskih zemljišč niso predpisane, uradna cena je cena cenilca. Cenitve opravljajo zapriseženi sodni cenilci, katerih seznam je na pristojnih sodiščih.
Glede odgovora o višine davka pri prometu z nepremičninami, je pristojna davčna uprava.