Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Informacije o prednikih - rodovnik Natisni

22. april 2010 ob 10:49


Rad bi sestavil družinsko drevo – rodovnik –svoje družine ter tako pridobil informacije o mojih prednikih, kako?


Odgovori (1)

22. april 2010 ob 13:55

Pravico do vpogleda v podatke, ki so vpisani v matični register in v zbirko listin k matičnemu registru ima posameznik, na katerega se vpis nanaša, druge osebe pa le, če imajo njegovo pisno privolitev.

V primeru, da je od smrti vpisanega poteklo najmanj 20 let in v času svojega življenja ni izrecno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, imajo ne glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pravico do vpogleda v njegove osebne podatke tudi druge osebe, ki izkažejo, da bodo te podatke uporabljale v znanstveno-raziskovalne, kulturne ali publicistične namene, ožji družinski člani pa vpogledu ne nasprotujejo.

Upravna enota Celje hrani matične knjige, v katerih so vpisana matična dejstva za obdobje do  100 let.  Matične knjige za matična dejstva, ki so starejša kot 100 let, se za naše območje nahajajo v Škofijskem arhivu v Mariboru, na naslovu Slomškov trg 19.