Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Orožje Natisni

30. april 2010 ob 07:36
Področje: Javni red in mir  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni.

Po dedkovi smrti smo na podstrešju našli staro pištolo, za katero nismo vedeli, da jo je imel. Predvidevamo, da je verjetno še iz druge svetovne vojne. Ne vemo ali še deluje ali ne. Orožnega lista zanjo nismo našli.

Pištole ne želimo imeti pri hiši. Ali nam lahko preko vašega servisa posredujete informacijo o tem kaj storiti z njo, da bo postopek legalen (uničenje ali kak drug način)?

Hvala za odgovor.


Odgovori (1)

30. april 2010 ob 09:45

Oseba, ki najde orožje ali strelivo, ga mora nemudoma izročiti najbližji policijski postaji, oziroma jo o tem obvestiti (34. člen Zakona o orožju).

Najdeno orožje hrani policija, ki skuša s pomočjo evidence o registriranem orožju in evidenc o pogrešanem orožju najti lastnika. Pri tem postopa v skladu s predpisi, ki urejajo stvarno pravna razmerja.

V primeru, da v enem letu od prijave oziroma izročitve najdenega orožja policiji lastnika ni moč najti in da najdeno orožje ni predmet kulturne dediščine, pridobi lastninsko pravico na orožju najditelj. Na prošnjo najditelja, ki mora biti podana v roku enega meseca po pridobitvi lastninske pravice, lahko upravna enota izda orožno listino, če najditelj – lastnik najdenega orožja izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 14. člena tega zakona. V primeru, da najditelj ne zaprosi za izdajo orožne listine ali če je njegova prošnja zavrnjena, ravna upravna enota v skladu z 61. členom Zakona o orožju.

Lepo pozdravjeni,