Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Prodaja kmetijskega zemljišča Natisni

05. maj 2010 ob 10:50


Spoštovani!

Ker bi rad prodal kmetijsko zemljišče, me zanima kako v praksi izgleda prodaja. Vem, da je treba prodajo kmetijskega zemljišča objaviti na Upravni enoti, ne vem pa ali to velja tudi za nezazidljiva in zazidljiva stavbna zemljišča in stavbišča, ki so kmetijske in nekmetijske narave. Ker opažam, da je v javnih objavah prodaje kmetijskega zemljišča navadno navedeno, da je kupec znan, me zanima, ali to pomeni, da se lahko proda samo temu po ceni, ki je navedena v objavi ali pa se mora, če nekdo drug ponudi višjo ceno, prodati osebi, ki ponudi največ čeprav je navedeno, da je kupec znan. Tu me zanima, kako ta oseba, ki je ponudila najvišjo ceno, ve, da je ponudila najvišjo ceno oziroma kako lahko dokazuje, da je ponudila največ. Prav tako me zanima potem ko je 1 mesec objavljena prodaja kmetijskega zemljišča, ali dobi potem prodajalec vse ponudbe na domači naslov, ali jih mora iti iskat na Upravno enoto. Kam morajo interesenti za nakup kmetijskega zemljišča poslati ponudbo, na Upravno enoto ali prodajalcu? Ali obstoja kakšen obrazec, da kupec izkaže interes za nakup kmetijskega zemljišča. Ali ima Upravna enota pri prodaji kmetijskega zemljišča še kakšno drugo vlogo razen objave npr. da mora dati kakšno soglasje za prodajo kmetijskega zemljišča?
Kljub temu da je vprašanj kar nekaj, prosim za čimbolj natančen odgovor.
Lep pozdrav.


Odgovori (1)

05. maj 2010 ob 17:00

 Spoštovani!

Lastnik sicer razpolaga s svojo nepremičnino, vendar mora pri prodaji kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda upoštevati postopek prodaje teh zemljišč, ki ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih.   Zemljišča, ki so naprodaj, so objavljena na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu e-uprava na povezavi Objava ponudb za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije oz. gozda - aktualne objave   Objava ponudbe za 30 dni na oglasni deski Upravne neote  velja samo za kmetijske zemljišča, gozd ali kmetijo, kar je razvidno iz potrdila o namenski rabi prostora, ki ga prodajalec pridobi na lokalni skupnosti, kjer zemljišče, ki je predmet prodaje leži.Vsak, ki namerava prodati kmetijsko zemljšče, gozd ali kmetijo mora ponudbo v treh izvodih izročiti vsaki upravni enoti na območju, kjer to zemljišče leži.
Ponudba mora vsebovati:
- osebne podatke o prodajalcu (osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež),
- podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina in katastrska kultura),
- ceno in
- morebitne druge pogoje.
V teh tridesetih dneh vsak, ki je zainteresiran za nakup zemljišča, ki je na oglasni deski poda na upravni enoti izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo priporočeno pošlje tudi prodajalcu. S tem, ko poda izjavo o sprejemu,  se smatra, da sprejema pogoje,(ceno) ki so navedeni na ponudbi.Po tridesetih dneh upravni organ pošlje obvestilo prodajalcu in vsem ki so z izjavo sprejeli ponudbo o tem kaj se je prodajalo, pa kakšni ceni ,  kdo vse je sprejel ponudbo itd. Če v tem času nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.
Pri upravnem organu v nadaljevanju vloži kupec, ki je s prodajalcem uspel skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po tem , ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravnega organa vlogo za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem , kmetijo ali gozdom in vlogi priloži sklenjeno podpisano kupoprodajno pogodbo. Upravni organ po obravnavi vloge za odobritev pravnega posla izda odločbo o odobritvi pravnega posla.


lep pozdrav