Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Ali je objekt predviden za rušenje ? Natisni

17. maj 2010 ob 15:00
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pred nekaj leti sem kupil stanovanje v večstanovanjski hiši. Po lokacijski informaciji je že nekaj let predviden za rušenje ? Kje dobiti bolj točne informacije ali se bo objekt rušil in kdaj je ta rušitev predvidena ???


Odgovori (1)

18. maj 2010 ob 08:24

Spoštovani.

Glede na to, da je urejanje prostora v pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni, da občine sprejemajo prostorske izvedbene akte na svojem teritorialnem področju, s katerimi določajo in opredeljujejo možnost posegov v prostor, vam priporočamo, da se z  vprašanjem obrnete na pristojno občino, na področju katere stoji predmetna nepremičnina.