Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Lastništvo parcele Natisni

24. oktober 2013 ob 10:51


Zemljišče ki deli našo parcelo na dva dela bi radi odkupili.Lastnik je Okrajni ljudski odbor Celje-uprava za gozdarstvo. Prosim za kakšno kontaktno informacijo ali pa kdo je naslednik Okrajnega ljudskega odbora.

Hvala

Št.parcele K.o.Topolšica 948 78/35


Odgovori (1)

24. oktober 2013 ob 11:39
Spoštovani!

Predlagamo, da stranka poda pisno vlogo za konkretno parcelo na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, Ljubljana. Poiskati bo potrebno pravnega naslednika OLO Celje, kar je dolgotrajen postopek in nato urediti lastninsko pravico. V tem trenutku pa stranki ne moremo podati konkretnega odgovora, kdo je pravni naslednik.