Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zastaranje kazenske zadeve Natisni

11. november 2013 ob 09:15
Področje: Kriminaliteta  |  Ureja: Policijska uprava Celje


Kdaj zastara kazenska zadeva?
Ali do tega pride takrat, ker v določenem času ne pride do obsodbe? Ali pa do tega pride takrat, če zadeva v določenem času ne pride na sodišče?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

29. november 2013 ob 13:02

Spoštovani,

vprašanje bi bolj sodilo na Ministrstvo za pravosodje.  Kljub temu pošiljam kratek odgovor. 

Kazenski pregon ni več dovoljen, ko preteče z zakonom določeno obdobje od storitve kaznivega dejanja, pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, storjenih proti mladoletni osebi, pa od polnoletnosti oškodovanca. To obdobje je odvisno od višine predpisane kazni, razen če gre za  nezastarljivo kaznivo dejanje (npr. kazniva dejanja za katera se sme po tem zakoniku izreči kazen dosmrtnega zapora idr.). Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu pregon ne sme začeti ali nadaljevati ali ko je storilec nedosegljiv za državne organe. Zastaranje se pretrga, če storilec v času, ko teče zastaralni rok, stori enako hudo ali hujše kaznivo dejanje, po pretrganju pa začne zastaranje znova teči.

S spoštovanjem, 

Milena Trbulin