Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Sprememba namenske rabe Natisni

25. november 2013 ob 08:01


Ali obstoja postopek spremembe namenske rabe določene parcele iz gozdnega zemljišča v kmetijsko zemljišče?

Namreč določena parcela je po dejanski rabi kmetijsko zemljišče (njiva), občina pa je to parcelo opredelila po namenski rabi v določenem odstotku kot gozdno zemljišče.

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

25. november 2013 ob 11:18

Pristojnost določanja in spreminjanja namenske rabe ima občina. Načeloma se spremembe namenske rabe vršijo na podlagi sprememb občinskih prostorskih aktov, trenutno so občine v postopku izdelave Občinskih prostorskih načrtov po Zakonu o prostorskem načrtovanju.