Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vpis etažne lastnine pri stanovanjski hiši Natisni

25. november 2013 ob 08:04


Pozdravljeni!

Zanima me, ali je treba biti pri vpisu etažne lastnine pri stanovanjski hiši, ki ima dve stanovanji, tudi lastnik zemljišča na katerem stavba stoji?

Lep pozdrav.


Odgovori (2)

25. november 2013 ob 11:14
S tem ko postanete lastnik dela stavbe postanete tudi lastnik nedoločenega deleža zemljišča pod stavbo in skupnih delov stavbe.
25. november 2013 ob 13:30
Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe ( v nadaljnem besedilu: vlagatelj zahteve za vpis stavbe). Ob vpisu stavbe v kataster stavb se vpišejo vsi deli stavbe. Geodetsko podjetje ali projektant mora v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in lastniku stavbe oziroma posameznega dela stavbe pokazati potek razdelitve delov stavb s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi. Sklep o vpisu stavbe v kataster stavb se vroči vlagatelju zahteve za vpis stavbe in lastniku stavbe ali dela stavbe.   Lastniki po vpisu stavbe v kataster stavb uredijo pravna razmerja znotraj stavbe in na zemljišču pod stavbo z aktom o ustanovitvi etažne lastnine.