Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vpis etažne lastnine Natisni

26. november 2013 ob 11:52


Ali mora biti lastnik etaže - stanovanja obvezno solastnik zemljišča na katerem dvostanovanjska hiša stoji, da lahko vpiše v zemljiško knjigo svojo etažo - stanovanje?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

26. november 2013 ob 14:00

Stavbna pravica je omejena stvarna pravica na tuji nepremičnini (zemljišču), ki daje njenemu imetniku pravico, da na tujem zemljišču, nad ali pod njim zgradi objekt.

Čas trajanja stavbne pravice ne sme trajati več kot 99 let.

Zgradba, ki je zgrajena na nepremičnini, obremenjeni s stavbno pravico, se lahko razdeli v etažno lastnino, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V tem primeru imajo lastniki posameznih delov stavbno pravico po idealnih deležih.