Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pomen "površine razpršene poselitve" Natisni

17. januar 2014 ob 12:26


Na Geodetsko upravo naslavljam vprašanje, kaj pomeni v izpisu iz evidence, ki si ga lahko vsak (so)lastnik izpiše sam s pomočjo spletne aplikacije Spreminjanje podatkov registra nepremičnin, da je določena parcela po namenski rabi v določenem odstotku POVRŠINA RAZPRŠENE POSELITVE?

Lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

20. januar 2014 ob 07:28

Za odgovor na to vprašanje je pristojna občina, ker je namenska raba določena v občinskih prostorskih načrtih. Razpršena gradnja pač pomeni, da so v OPN za gradnjo doleočene posamične parcele (razpršeno) in ne celotna območja, kot naprimer v večjih naseljih.