Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Sprememba dejanske in namenske rabe parcele Natisni

28. januar 2014 ob 15:33


Kako se spremeni dejanska raba parcele, ki je v javnih podatkih Geodetske uprave RS evidentirana kot gozdno zemjišče v naravi pa je dejansko parcela obgozdna, kolovozna pot, ki ločuje njivo in gozd?

Ali je možna sprememba namenske rabe parcele, ki je v javnih podatkih Geodetske uprave RS evidentirana kot druga kmetijska zemljišča, v kolovozno pot?

Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

29. januar 2014 ob 07:27

Dejanska raba je podatek, ki ga GURS dobi od Ministrstva za kmetijstvo in okolje na podlagi preseka katastrskih načrtov z območji dejanske rabe. Spremembe tega podatka so mogoče na podlagi prijave na MKO z dokazili o dejanskem stanju v naravi (npr. fotografije). predlog se pošlje na gp.mko@gov.si  Predlog stranke vsebuje stanje (naprimer izris iz GERK), predlog  spremembe, argumenti in dokazila za predlagano spremembo. Taka sprememba je brezplačna.  Več o dejanski rabi je na naslovu: http://gulas3.gurs.sigov.si/pls/portal/docs/PAGE/INTRANET/OSNOVNASTRAN/ZEMLJISKI%20KATASTER/TAB354322/METODOLOGIJA_DEJANSKA_RABA_GU_2013_AVGUST.DOC

Vpogledi v GERK so opisani na naslovu: http://gulas3.gurs.sigov.si/pls/portal/docs/PAGE/INTRANET/OSNOVNASTRAN/ZEMLJISKI%20KATASTER/TAB354322/2011-11-25-GERK-VPOGLEDOVALNIK_NAVODILO%20ZA%20UPORABO.DOC

V primeru da je napačna dejanska raba posledica grafičnega zamika med digitalnim ortofoto načrtom in katastrskim načrtom (DKN in DOF), lahko to spremembo v registru nepremičnin (REN) naredi geodetska uprava.

Namenska rebe je podatek občine in se vse v zvezi s tem ureja na pristojni občini.