Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Intervencijska pot -zimska služba Natisni

05. februar 2014 ob 09:34
Področje: Komunala  |  Ureja: Mestna občina Celje


Pozdravljeni!
Intervencijska pot ni bila splužena in posipana na Kersnikovi ulici 20 in 22 dne 4.2.2013 sam led je!Je možno da se posipa.

Hvala!


Odgovori (1)

07. februar 2014 ob 07:49
Spoštovani!
Na tej lokaciji Vodovod-kanalizacija, d.o.o. nima dolžne skrbnosti
izvajati zimsko službo, ker ne gre za javno kategorizirano cesto,
ampak za funkcionalno dvorišče pred blokom z intervencijsko potjo,
katera pa ni zajeta v izvedbenem programu zimske službe za sezono
2013/14.
Enkratni posip bomo tokrat opravili, za naprej pa bomo tovrstno
problematiko uvrstili na prvi operativni sestanek s predstavniki MO
Celje.

Odgovor je pripravil: Matjaž Kapitler