Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Označba poškodovanega drevja Natisni

05. februar 2014 ob 15:50
Področje: Kmetijstvo, gozdarstvo  |  Ureja: Zavod za gozdove


Ali je potrebno poškodovano drevje dati označiti gozdarju, da se ga lahko požaga7podere?

Ali je potrebno poškodovano in podrto drevje dati označiti gozdarju, da se ga lahko odstrani iz gozda?

Lep pozdrav.


Odgovori (2)

06. februar 2014 ob 13:35

Pozdravljeni,

poslali ste nam par vprašanj:

Ali je potrebno poškodovano drevje dati označiti gozdarju, da se ga lahko požaga7podere?

Ali je potrebno poškodovano in podrto drevje dati označiti gozdarju, da se ga lahko odstrani iz gozda?

 

Odgovor:

 skladu z Zakonom o gozdovih je lastnik dolžan poklicati revirnega gozdarja s katerim skupaj določita drevje za posek. Na podlagi odkazila  ZGS izda lastniku ustrezno odločbo v upravnem postopku, kjer so poleg količine in strukture dreves za posek, navedeni še usmeritve in pogoji za sečnjo in spravilo, obdobje, zakatero se izda odločba itd...

Ker pa smo v zadnjih nekaj dneh bili priča izjemnim razmeram, ki jih je gozdu prizadejala žled na večjih površinah (glej priponko) je nemogoče, da bi naši operativni strokovnjaki ZGS odkazali vso to poškodovano lesno maso. Zaradi teh izjemnih razmer lahko lastniki, še bolje pa profesionalni gozdni delavci (z ustrezno opremo in seveda znanjem), sami pričnejo s sanacijo poškodovanih dreves. Prioriteta del naj bo na začetku v odstranjevanju: ležečih dreves na neprehodnih cestah, visečih dreves nad nepremičninami, nad cestami..., skratka potrebno je odstraniti vsa potencialno nevarna drevesa, ki kakorkoli ogrožajo življenja in nepremičnine.

Strokovnjaki ZGS smo v svojih izjavah za medije  še posebej poudarili, da je sanacija takšnih gozdov zelo nevarna, govorimo namreč o posebnih, nepredvidljivih pogojih dela. Zato se naj lastniki gozdov obrnejo na izkušene gozdne delavce, ki imajo ustrezno opremo, znanje in izkušnje za delo v takšnih razmerah.

Operativni strokovnjaki (revirni gozdarji) bodo v naslednjih dneh pričeli s sanacijo in ocenjevanjem škode, ki jo je prizadejala žled. Lastnike naprošamo, da po odstranitvi poškodovanih dreves javijo oz. pokličejo lokalnega revirnega gozdarja, da posek skupaj evidentirata (najverjetneje bo potrebno še doodkazilo nekaterih še stoječih dreves...). Lahko pa lastnik pokliče revirnega gozdarja pred samo sanacijo, da skupaj označita poškodovana in potencialno nevarna drevesa za posek. Pri tem naj bodo lastniki gozdov čimbolj strpni, namreč potrebno se je zavedati, da je znotraj OE Celje le 26 revirnih gozdarjev, ki pokrivajo kar 76.000 ha gozda.

V priponki sem vam podal še seznam izvajalcev za dela v gozdovih v našem območju, odkup poškodovanega lesa pa je ponudila tudi firma LESNA TIP iz Otiškega vrha (Zledolom@lesna-tip.si).

V upanju na nadaljnje dobro sodelovanje vas pozdravljam in želim lep dan še naprej.

RatajcA

Priloga:

Poleg obstoječega seznama izvajalcev del v gozdovih, ki je objavljen na spletni strani ZGS, predlagamo še naslednje izvajalce, ki imajo nacionalno poklicno kvalifikacijo za sekača, ali registrirano obrt:

Peter

LOČNIKAR
Skomarje 47
3214 Zreče
041/390-395
Peter
MIKEK
Resnik 28
3214 Zreče
040/813-885
Janez
GRIČNIK
Planina na Poh.19
3214 Zreče
041/801-927
Ivan
BRODNIK
Spodnji dolič 26
3205 Vitanje
041/849-313
Jože
DEČAR
Gorenje pri Zrečah 5
3214 Zreče
040/755-666
Stanko
VETRIH
Padeški vrh 25
3214 Zreče
041/589-081
Timberles d.o.o.
Lahov graben 5
3273 Jurklošter
041/794-350
SMIT D.O.O.
Povčeno 1
3272 Rim. Toplice
041/635-863
Marko
OBROVNIK
Planina na Poh.25
3214 Zreče
031/252-873
Robert
HROVAT
Spodnje Roje 3
3311 Šempeter
031/803-517
Štefan
PLANINŠEK
Zabukovica 144
3302 Griže
041/794-217
Rajko
TRATNIK
Pongrac 165
3302 Griže
040/741-943
Matic
PLEŠNIK
Pirešica 11a
3320 Velenje
041/446-560
Anton
VOVK
Zabukovica 108
3302 Griže
031/659-840
Bogdan
KOPRIVNJAK
Zabukovica 134
3302 Griže
041/870-813
Davorin
ŠTOPFER
Pongrac 65 a
3302 Griže
041/981-014
Damjan
VERDEL
Pongrac 92
3302 Griže
041/793-800
Branko
MASTNAK, s.p.
Straža na gori 19
3222 Dramlje
03/579-80-76
Rafael
VAHEN, s.p.
Strtenica 4
3253 Pristava
041/295 -913
GG Celje d.o.o.
Tržaška c. 2
1000 Ljubljana
03/428-41-40
Stanislav
MURKO, s.p.
Kamenik 1a
3240 Šmarje
041/636-517
Vili
GROBELNIK
Vine 12
3203 Nova cerkev
03/577-83-08
Maks
POLAJŽER, s.p.
Podturn 2a
3241 Podplat
03/819-28-21
CAREX, D.O.O.
Prečna pot 4
3312 Prebold
03/703-64-50
Ivan
MLAKAR s.p.
Železarska c. 3
3220 Štore
03/577-17-71
Franc
JAZBEC s.p.
Cerovec 3a
3230 Šentjur
041/857-230
Srečko
RAZBORŠEK s.p.
Marijina vas 20
3273 Jurklošter
041/763-879

06. februar 2014 ob 13:38

Pozdravljeni,

poslali ste nam par vprašanj:

Ali je potrebno poškodovano drevje dati označiti gozdarju, da se ga lahko požaga7podere?

Ali je potrebno poškodovano in podrto drevje dati označiti gozdarju, da se ga lahko odstrani iz gozda?

 

Odgovor:

 skladu z Zakonom o gozdovih je lastnik dolžan poklicati revirnega gozdarja s katerim skupaj določita drevje za posek. Na podlagi odkazila  ZGS izda lastniku ustrezno odločbo v upravnem postopku, kjer so poleg količine in strukture dreves za posek, navedeni še usmeritve in pogoji za sečnjo in spravilo, obdobje, zakatero se izda odločba itd...

Ker pa smo v zadnjih nekaj dneh bili priča izjemnim razmeram, ki jih je gozdu prizadejala žled na večjih površinah (glej priponko) je nemogoče, da bi naši operativni strokovnjaki ZGS odkazali vso to poškodovano lesno maso. Zaradi teh izjemnih razmer lahko lastniki, še bolje pa profesionalni gozdni delavci (z ustrezno opremo in seveda znanjem), sami pričnejo s sanacijo poškodovanih dreves. Prioriteta del naj bo na začetku v odstranjevanju: ležečih dreves na neprehodnih cestah, visečih dreves nad nepremičninami, nad cestami..., skratka potrebno je odstraniti vsa potencialno nevarna drevesa, ki kakorkoli ogrožajo življenja in nepremičnine.

Strokovnjaki ZGS smo v svojih izjavah za medije  še posebej poudarili, da je sanacija takšnih gozdov zelo nevarna, govorimo namreč o posebnih, nepredvidljivih pogojih dela. Zato se naj lastniki gozdov obrnejo na izkušene gozdne delavce, ki imajo ustrezno opremo, znanje in izkušnje za delo v takšnih razmerah.

Operativni strokovnjaki (revirni gozdarji) bodo v naslednjih dneh pričeli s sanacijo in ocenjevanjem škode, ki jo je prizadejala žled. Lastnike naprošamo, da po odstranitvi poškodovanih dreves javijo oz. pokličejo lokalnega revirnega gozdarja, da posek skupaj evidentirata (najverjetneje bo potrebno še doodkazilo nekaterih še stoječih dreves...). Lahko pa lastnik pokliče revirnega gozdarja pred samo sanacijo, da skupaj označita poškodovana in potencialno nevarna drevesa za posek. Pri tem naj bodo lastniki gozdov čimbolj strpni, namreč potrebno se je zavedati, da je znotraj OE Celje le 26 revirnih gozdarjev, ki pokrivajo kar 76.000 ha gozda.

V upanju na nadaljnje dobro sodelovanje vas pozdravljam in želim lep dan še naprej.

RatajcA