Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Tožba v zvezi s "socialno" odločbo Natisni

26. februar 2014 ob 08:38


Zoper katero odločbo se vloži tožba na delovno in socialno sodišče?
Ali se vloži tožba zoper odločbo Centra za socialno delo ali zoper odločbo Ministrstva za delo, ki odloči o pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo?

To sprašujem zato, ker so v odločbah pomanjkljivi pravni pouki in bi se lahko v odločbah v pravnem pouku dala jasna navodila.

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

28. februar 2014 ob 09:02
Zoper odločbo drugostopenjskega organa,to je Ministrstva za delo,družino in
socialne zadeve ter enake možnosti je možen socialni spor,ki se sproži v
30.dneh po vročitvi odločbe pri pristojnem Socialnem sodišču v
Ljubljani,Komenskega 7, 1000 Ljubljana.