Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Odlaganje(skladiščenje) gnoja Natisni

02. april 2014 ob 09:06


Ali lahko kmet na nepozidani parceli, na neurejenem zemljišču v bližini obcestnega jarka ,nezavoravno ,neurejena podlaga,skladišči večjo količino -cca 10 traktorskih prikolic-hlevskega gnoja?
Trdi ,da do 6 mesecev lahko,ali to drži?
Hvala za odgovor


Odgovori (1)

04. april 2014 ob 11:02

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št. 113/2009 in 5/2013) v 5. in 6. odstavku 12. člena določa:

(5) Uležan hlevski gnoj se lahko začasno shranjuje na kmetijskem zemljišču v uporabi, vendar ne dlje kakor dva meseca z obvezno menjavo lokacije vsako leto. Začasno shranjevanje uležanega hlevskega gnoja mora biti od tekočih ali stoječih voda oddaljeno najmanj 25 m.

(6) Začasno shranjevanje uležanega hlevskega gnoja je prepovedano v razdalji 100 m od objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za območje okoli tega objekta s posebnimi predpisi ni določen vodovarstveni režim.

Milena Svet, kmetijska inšpektorica
IRSKO, OE Celje

(Ur.l. RS, št. 113/2009 in 5/2013) v 5. in 6. odstavku 12. člena določa:

(5) Uležan hlevski gnoj se lahko začasno shranjuje na kmetijskem zemljišču v uporabi, vendar ne dlje kakor dva meseca z obvezno menjavo lokacije vsako leto. Začasno shranjevanje uležanega hlevskega gnoja mora biti od tekočih ali stoječih voda oddaljeno najmanj 25 m.

(6) Začasno shranjevanje uležanega hlevskega gnoja je prepovedano v razdalji 100 m od objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za območje okoli tega objekta s posebnimi predpisi ni določen vodovarstveni režim.

Milena Svet, kmetijska inšpektorica
IRSKO, OE Celje