Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Izdaja osebne izkaznice za otroka, rojenega v tujini Natisni

21. junij 2010 ob 08:22


Sem slovenska državljanka. Otroka sem rodila v tujini, ima osebne dokumente države, kjer je rojen. Prihajam domov in želim, da ima ima otrok slovensko državljanstvo, osebno izkaznico in potni list.
Kaj potrebujem za pridobitev predhodno navedenega?


Odgovori (1)

21. junij 2010 ob 11:59

Pozdravljeni,

 V matični register se vpisujejo vsa rojstva slovenskih državljanov, ne glede na to, kje so se zgodila (v Republiki Sloveniji ali v tujini).

Otroka je potrebno vpisati v matični register.  Za vpis otroka rojenega v tujini potrebujete izpisek iz rojstne matične knjige (na mednarodnem obrazcu). V kolikor je otrok rojen izven zakonske zveze je potrebno predložiti tudi priznanje očetovstva in soglasje matere k priznanju očetovstva. Vse prevedeno v slovenski jezik.

 Za osebno izkaznico ali potni list otroka vloži vlogo zakoniti zastopnik. Vloga se lahko vloži na kateri koli upravni enoti. Slovenski državljan pa ima možnost ob potrebi po prioritetni izdelavi osebne izkaznice za otroka, z doplačilom višje takse.

Otrok mora biti ob vložitvi vloge navzoč (8 let), če se je sposoben na vlogo tudi sam podpisati. Tudi zakoniti zastopnik mora izkazati svojo istovetnost z veljavnim identifikacijskim dokumentom. Vloga se računalniško izpiše na predpisanem obrazcu. Vlagatelj vloge mora preveriti pravilnost podatkov na vlogi, le to potrditi z lastnoročnim podpisom, podpiše pa se tudi otrok. Priložiti je potrebno fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati njegovo pravo podobo.

Lepo pozdravljeni.