Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

hišo ogrožajo tri velika drevesa Natisni

09. september 2014 ob 08:58
Področje: Kmetijstvo, gozdarstvo  |  Ureja: Zavod za gozdove


Nad našo hišo so 3 velika drevesa, ki so se pozimo, ko je bil žled zelo nagibala proti hiši. Ker je strm hrib tudi odnaša zemljo, zato so na robu, zemlje pa ni več veliko, ki bi jih držala. Poleg tega je ta zemlja tudi zelo močvirnata, saj izpod tega hriba vedno teče voda. Če pride do nesreče, je naša cela streha lahko polomljena. Lastnik je v domu upokojencev in se ne strinja, da to podremo. Hvala za vaš odgovor. LP


Odgovori (2)

10. september 2014 ob 08:48

Iz vsebine je mogoče razbrati, da rastejo nevarna drevesa na privatnem zemljišču. Zato mora lastnik nepremičnine dobiti soglasje za odstranitev dreves od lastnika zemljišča.

Občan se lahko po pomoč pri rešitvi težave obrne tudi na svojo mestno četrt ali krajevno skupnost, za pridobitev strokovnega mnenja o stanju dreves pa se lahko obrne na Zavod za gozdove, Območna enota Celje.

24. september 2014 ob 09:32
Spoštovani, v zvezi z drevjem, ki raste na gozdnem robu in posredno ogroža objekte, podajamo naslednje pojasnilo. Zavod za gozdove Slovenije lahko na podlagi vloge lastnika odobri posek takšnega drevja, ki se nahaja na gozdnem robu. Vlogo za posek lahko poda lastnik ali njegov pooblaščenec. V takšnem primeru izda Zavod za gozdove odločbo na zahtevo lastnika. Odločbo za posek drevja, ki jo izda Zavod po uradni dolžnosti, je možno izdati samo za drevje, ki je bolno, napadeno s podlubniki oziroma ki lahko negativno vpliva na gozd, zagotavljanje funkcij gozdov ali gospodarjenje z gozdovi. Za drevje, ki ogroža objekte in neposredno ne škoduje preostalim gozdnim površinam, Zavod za gozdove Slovenije odločbe po uradni dolžnosti ne more izdati. Lastnika drevja, ki ogroža objekte, je potrebno obvestiti o takšnem drevju. V kolikor se lastnik ne odzove, je postopke možno reševati v skladu z določili Obligacijskega ali Stvarnopravnega zakonika. Lep pozdrav Ratajc Aleksander