Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Odprodaja parcele pri zaščiteni kmetiji Natisni

11. september 2014 ob 09:26


Zanima me, ali je možno odprodati parcelo ali del parcele v okviru zaščitene kmetije, ki nima neke funkcije. Gre za ozek pas travnika med potokom in cesto.

Ali obstoja kakšen postopek, da se lahko izvede takšna odprodaja?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

15. september 2014 ob 11:13
Izjeme pri prometu  z zemljišči, ki so  del zaščitene kmetije, ureja 18. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/2011 -u.p.b. in 58/2012) ki določa, da se zaščitena kmetija v prometu ne sme deliti, razen:

- če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova zaščitena

  kmetija

- če se na ta način  povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oz. se povečuje ali

  zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije ali s.p.,

- če se odtujijo stavbna zemljišča (nezazidana ali zazidana zemljišča po planskem

  aktu lokalne skupnosti) 

- če se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev

  sme nakloniti z oporoko ( 2 %  skupnih kmetijskih površin in sicer samo gozdna

  zemljišča oz. kmetijska zemljišča z boniteto, nižjo od 40)
- če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji RS oz. občina
 Lastnik zaščitene kmetije poda na pristojno upravno vlogo za izvzem konkretnega zemljišča iz zaščitene kmetije, preden se začne postopek prodaje zemljišča.