Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

odstop vprašanja, ki je prispelo po e pošti na ZZZS, posredujte odgovor direktno osebi Natisni

30. junij 2010 ob 16:23
Področje: Državljanstvo  |  Ureja: Upravna enota Celje


Vsebina:
Poslal: "Ivan" , dne 25.06.2010 17:04 ZE2
Prejemnik:
V vednost:
Zadeva:MOLIM VAS DALI MOZE DA SE PREDA ZA DRZAVLJANSTVO I KOI DOKUMETI SU POTREBNI DA BI DOBIO DRZAVLJANSTVO POSTO MI JE BIO POKOJNI OTAC SLOVENAC,A UMRO JE RODEN,05-04-1891.GOD,DALI TE GENERACIJE IMAJU PRAVO,DA I OPSTE SE VODE U KNJGU DRZAVLJANA DA NISU UPISANI U KOPJUTERU ILI IZBRISANI IZ KOPJUTERA,POSTO SU UMRLI ROJEN,MRACNA,SELA,UPRAVNA ENOTA,KRSKO,PA BI MOLIO DA MI POSALJE TE STA TREBA I DE DA SE OBRATIM,MISMO POTOMCI SLOVENACA KOI SU DOSLI DA ZIVE U SRBIJU,IZ SLOVENIJE,I TU SU RADILI I UMRLI,A STO TE GENERACIJE TADA U TO VREME NISU MOGLI DA OSTANU DA RADE  i ZIVE U SLOVENIJI,A MI POTOMCI KOI NISMO RODENI U SLOVENIJI STA DOBIJASMO DALI LICNU KARTU ILI PASOS,A DALI IMA PRAVO ZA DRZAVLJANSTVO POSTO SAM IZ MESOVITIH BRAKOVA,A NISMO RODENI U SLOVENIJI, A POKOJNA MAJKA MI JE BILA SLOVAKINJA,A RODENA.20-1-1913,SELO KOVACICA,KOD PANCEVA,TO JE VOJVODINA,I UMRLA,A DALI IMAM NA POKOINU MAJKU DA DOBIJEM DRZAVLJANSTVO,I DE DA SE OBRATIM-A VISTE U EU-SLOVENIJA,  I SLOVACKA JE U EU,DALI TREBAM DA SE OBRATIM EVROPSKOM PARLAMENTU,OD NEKIH SLUZBI DA BI DOBIO ODGOVOR,I KOJA SU MOJA SADA PRAVA POSTO SAM IZ MESOVITIH BRAKOVA,DA LI NISAM VEC ZAKASNIJO,POSTO STE VEC USLI U EU-SLOVENIJA, I SLOVACKA JE VEC EU MOZDA SAM TREBAO DA PREDAM VEC KADA JOS  STE BILE DRZAVE SAMOSTALNE A NE KADA STE VEC U ZAJEDNICI EVROPSKI ZEMALJA, DA OSTVARIM PRAVA ZA DRZAVLJANSTVA,DALI TREBAM DA DODEM U SLOVENIJU ILI DA IDEM ZA POKOJNU MAJKU U SLOVACKU,DA BI DOBIO DRZAVLJANSTVO I DA PREDAM DOKUMETA KOJA SU POTREBNA,A SADA NE TREBA VIZA DA SE PUTUJE U EU BEZ VIZA-DALI SU TE GENERACIJE KOJE SU ZIVELE I RODENE U SLOVENIJI-KAO I SLOVACKOJ, KAO MOJ POKOINI OTAC,I MAJKA- DALI SU TADA TREBALE VIZE DA BI MOGAO DA DODE DA ZIVI I DA RADI U SRIJI,A U SLOVENIJI NIJE BILO POSLA ZA SVE TE GENERACIJE KOJE SU RODENE,U SLOVENIJI ILI SE TADA U TO VREME ZVALO DRUGACIJE ZAJEDNICA,MOLIO BI NEKO O STARI IZ SLOVENIJE DA MI OBJASNI TADA TO VREME KADASU ZIVELI SLOVENCI I RODENI U SLOVENIJI DA MI KAZU KAKO SE TADA ZVALA ZAJEDNICA POSTO TADA NEZNAM I NISAM BIO RODEN DA BI ZNAO NAZIV IZ TE GODINE KADA JE BIO MOJ POKOJNI OTAC SE RODIO 05-04-1891,NIJE SE ZVALA SLOVENIJA,A KAKO SE ZVALA,TADA NIJE BILO EU,I DALI SU U TO VREM POSTOJALI KOPJUTERI I KAKO SU VODILI UPIS U GNJIGE RODENI,U MESTU RODENJA,05-04-1891,GOD,I DALI SU IMALI PRAVO DA SU ZIVA DA SE UPISU U SAVET NACIJONALN MANJINA,STO TO NIJE OSNOVANO TE GODINE KADASU ZIVELI SLOVENCI I SLOVACI,05-04-1891.GOD,I TE GENERACIJE,DALI IM S VODI STATUS IZBEGLICA,I DALIM SE PRIZNAJE ILI SU MORALI DA IDU STO NISU IMALI,ZAPOSLENJE,TADA,TE GODINE,05-04-1891,ILI KAKO SE TO KAZE,AZIL,DAMI NEKO OBJASNI, SLOVENCI I SLOVACI,I DALI TADA JE BILO DONATORA I SPONZOR,DA ZADRZE SLOVENCE ISLOVAKE DA NE IDU POSVETU DA TRAZE POSAO,BOLJE TE GENERACIJE DA SU OSTALE U SLOVENIJU ILI U SLOVACKU DA ZIVE I NETREBA IM DVOJNO DRZAVLJANSTVO,1891,1913,GOD I AZIL,  U EU,I SVETU,A SVECKA JE KRIZA.

ZAHVALJUJEM.AJDOVNIK IVAN UL.ZEMUNSKA.BR.15/3-11077 NOVI BEOGRAD SRBIJA email.ajdovnikivan@yahoo.ie    www.drustvosava.org  www.matica.sk www.drustvo-svs.si www.kovacica.org www.web-presentatation.eu www.sindikatfs.org.yu www.zdravniskazbornica.si www.slokongres.com www.slovenci.si www.novcici.rs www.medicon.rs www.msub.org.rs www.naslovi.net email.ivan.diabetes@gamail.com  a-ivan@eunet.rs   

 


Odgovori (1)

01. julij 2010 ob 12:44
Spoštovani, 
 

Določba 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebam, ki so dopolnile starost 18 let, če njihov sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živijo v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in imajo urejen status tujca ter izpolnjujejo pogoje iz 4., 6., 8., 9., in 10. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Osebam iz 2. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06), ki uveljavljajo korist države iz nacionalnih razlogov, ni treba izpolnjevati pogoja neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi urejenega statusa tujca, pogoja 4. točke, če niso zavezanci za plačilo davkov v Republiki Sloveniji, pa tudi ne pogoja iz 9. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.

Obstoj nacionalnih razlogov za naturalizacijo Slovencev, ki živijo izven slovenskih meja, ugotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ministrstvo za notranje zadeve, ki ima pooblastilo za odločanje o naturalizacijah tujcev, je pred odločitvijo o pridobitvi državljanstva (na podlagi 13. člena) vezano na ugotovitev Vlade Republike Slovenije, ki ima pooblastilo, da ugotovi, ali gre za obstoj nacionalnega interesa ali ne. Svojo ugotovitev sprejme Vlada RS ob upoštevanju mnenja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07), ki je pričela veljati dne 12. 5. 2007. Navedena uredba v 3. členu opredeljuje merila, ki jih Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu uporablja pri oblikovanju mnenja o obstoju koristi države iz nacionalnih razlogov, in sicer:
(1)   Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je možna, če je prosilec slovenski izseljenec oziroma njegov potomec do četrtega kolena v ravni vrsti ali pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki:
-        izkaže aktivno vez z Republiko Slovenijo oziroma aktivno večletno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah ali
-        je bil odpuščen iz slovenskega državljanstva zaradi razumljivih razlogov in ponovno prosi za sprejem v slovensko državljanstvo.
(2) Prosilec prošnji priloži še priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.
(3) Mnenje o izpolnjevanju meril iz prvega odstavka tega člena, ko je to mogoče, da pristojno diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije.

Glede na to, da se v določbi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije zahteva izpolnjevanje določenih pogojev iz prvega odstavka 10. člena zakona, vas seznanjamo še s to določbo:

na podlagi 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije lahko pristojni organ osebo, ki prosi za naturalizacijo, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije, če je to v skladu z nacionalnim interesom. Pri tem mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje:

1.      da je dopolnila 18 let;
2.      da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije;
3.      da dejansko živi v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca;
4.      da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
5.      da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
6.      da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
7.      da ji ni bila izrečena odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
8.      da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
9.      da ima poravnane davčne obveznosti;
10.  da da prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

Osnovni pogoj za uvedbo postopka za sprejem v slovensko državljanstvo je vložitev prošnje, da kot oseba slovenske narodnosti želite pridobiti slovensko državljanstvo na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Vlogo je mogoče vložiti pri diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, v Sloveniji pa pri upravnih enotah ali neposredno na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

Vlogi je potrebno priložiti obširen življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije po uradni dolžnosti preverja in ugotavlja izpolnjevanje nekaterih zgoraj naštetih pogojev (da vaš sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države; po uradni dolžnosti in z vašim soglasjem  pa ministrstvo pridobi tudi vaše osebne podatke iz uradnih evidenc, ki štejejo za davčno tajnost – v kolikor ste zavezanec za plačilo davkov v Republiki Sloveniji); za dokazovanje izpolnjevanja ostalih pogojev pa je potrebno priložiti naslednja dokazila:

1. da ste dopolnili 18 let  (izpisek iz rojstne matične knjige – v kolikor ste rojeni v Sloveniji, Vam izpiska iz rojstne matične knjige ni potrebno priložiti);

2. da ste slovenske narodnosti (izpiski iz rojstne matične knjige za tistega starša, starega starša oz. prednika (do 4. kolena v ravni vrsti), po katerem ste slovenskega porekla; drugi dokazi, iz katerih bo razviden podatek o slovenskem poreklu vaših prednikov, staršev oz. starih staršev, med drugimi je to lahko šolsko spričevalo, delavska knjižica ali druga dokazila, v katera se je podatek o narodnosti vpisoval).

V kolikor so bili vaši starši, stari starši oz predniki rojeni v Sloveniji, vam izpiska iz rojstne matične knjige za njih ni potrebno priložiti vlogi. Potrebno pa je navesti natančen rojstni datum ter kraj rojstva.

4. da niste bili pravnomočno obsojeni na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da vam ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta (potrdilo o nekaznovanju, ki ga izda pristojni organ države, katere državljan /-ka ste).

V kolikor potrdila o nekaznovanju zaradi objektivnih razlogov ne morete pridobiti (npr. zaradi izrednih razmer v državi, katere državljan-ka ste, ali v primeru, da država, katere državljan-ka ste, takega potrdila ne more izdati (v primeru, da je bila oseba le rojena v državi, katere državljan je, pa je dejansko nato prebivala v drugi državi, pri čemer je potrebno predložiti potrdilo organa, da iz navedenega razloga ni podlage za izdajo tozadevnega potrdila), kot dokaz o izpolnjevanju omenjenega pogoja šteje tudi pred pristojnim organom na zapisnik podana izjava, da v svoji državi niti v Sloveniji niste bili obsojeni na zaporno kazen, daljšo od enega leta, za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Za podano izjavo ste v primeru krive izpovedbe kazensko in materialno odgovorni.

5. življenjepis, v katerem navedete:

    - rojstne podatke,

    - podatke o vaši izobrazbi in zaposlitvi,

    - ali ste poročeni (v kolikor ste poročeni, navedite osebne podatke zakonca),

    - kje živi vaša družina,

    - drugo.

6. dokaz o državljanstvu, to je lahko potrdilo, ki ga izda pristojni organ vaše države ali veljavna potna listina (predložite fotokopijo potne listine);

7. potrdilo o plačani upravni taksi:

Taksa trenutno znaša:

-  141,80 €   za odločbo

-      3,55 €  za vlogo (na osebo)
SKUPAJ: 145,35 €  

Upravno takso je potrebno nakazati na transakcijski račun številka 0110 0100 0343 476 s sklicevanjem na številko 11 17116-7111010-2007, namen nakazila - republiške upravne takse v gotovini, prejemnik – državne upravne takse. Če je vloga vložena pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, plačilo takse potrdi to predstavništvo in ni potrebno prilagati posebnega potrdila.

Izpolnjeno vlogo oddate na Veleposlaništvu Republike Slovenije v državi, kjer živite, ali jo pošljete na Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljan. Lep pozdrav,