Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Nadzor nad psom Natisni

30. junij 2010 ob 16:28
Področje: Razno  |  Ureja: VURS, Območni urad Celje


Pozdravljeni!

Zanima me, ali mora biti pes ves čas, ko se ne nahaja znotraj ograjenega dvorišča ali stanovanja, hiše, na povodcu in sicer ne glede na to, da je nekaj metrov od hiše na zasebnem zemljišču (ki ni ograjeno)in ne glede na to ali je na zasebni ali javni površini v mestu ali na vasi - podeželju?
Kateri zakon to ureja?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

08. julij 2010 ob 10:06
Pozdravljeni !
Odgovornost lastnikov in skrbnikov psov in drugih živali ureja Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007), ki v 11. členu določa,
- da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu . Pri tem je javno mesto javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, kjer ni oz. ni pričakovati večjega števila ljudi in
- da mora skrbnik živali z ustrezno vzgojo in šolanjem   oz. drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici . Ta določba se nanaša na katerokoli površino oz. mesto, podeželje ali urbano sredino.
Zaradi preprečevanja širjenja stekline je v Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, št. 139/2006, 67/2007) v 4. členu določeno, da se šteje celotno območje Republike Slovenije , za območje okuženo s steklino. V 7. členu je kot eden od ukrepov na okuženem območju v 3. točki 1. odstavka predpisano, da morajo biti vsi psi na javnem mestu na vrvici.
To problematiko so tudi nekatere občine urejale z občinskimi odloki. Za tolmačenje teh se prosim pozanimajte pri konkretni občini.
Prijazen pozdrav,
Darja Grimšič Paulič, dr.vet.med.
Veterinarska uprava RS
Območni urad Celje
Ljubljanska cesta 1a

3000 Celje