Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Gradnja na Vrunčevi ulici Natisni

20. oktober 2014 ob 12:18
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


Pozdravljeni!

Kaj ima mestna občina Celje v planu zgraditi na mesto, kjer je bil včasih kurivo na Vrunčevi ulici?

Hvala lepa za odgovor in lep pozdrav!


Odgovori (1)

21. oktober 2014 ob 08:54

Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta, v katero spada tudi območje bivšega kuriva, je na severu omejeno z mestno vpadnico Magistralo zahod, na vzhodu z Mariborsko cesto, na jugu z železnico in na zahodu z Vrunčevo ulico.  Povezava na odlok je http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054714  .

Območje je namenjeno poslovnim, kulturnim, storitvenim, trgovski, izobraževalnim dejavnostim, v območju je omejenem obsegu možno graditi tudi stanovanja in nastanitvene objekte.

Območje je s povezovalno cesto Vrunčeva ulica – Mariborska cesta navezano na mestni cestno prometni sistem. Strukturno in oblikovno je območje del pozidave ob Mariborski cesti ter del pozidave ob mestni vpadnici z zahoda.