Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Izvršba.. Natisni

03. november 2014 ob 14:02


Prejemeam veteranski dodatek,kar je moj edini dohodek nimam nepremičnin,delnic,skratka ničesar.
Jamstvenemu preživninskemu skladu sem dolžan pribl.2500€.V dogovoru z njimi sem od mojih300€ ,ki jih prejemam,zadnji dve leti odvajal 25€ mesečno za poplačilo dolga,oni pa so mi odlagali izvršbo za leto dni.Bila je odložena do 30.09.2014.Ker sem verjel,da bo zadeva tekla dalje ,tako kot je do sedaj(saj sem se jaz dogovora držal in z plačilom niti enkrat nisem zamudil),mi, ko sem hotel dvigniti denar 01.10 2014, na banki povedo ne samo da sem blokiran,ampak ker ministrstvo ,ki te prejemke izplačuje nakazuje VD pod šifro GOVT je dohodek v celoti rubljiv.Obrnil sem sena sklad, na sodišče na ministrstvo in nobeden mi ne more pomagati,vsaj tako se izgovarjajo.Ker sem ostal brez vseh dohodkov in bom moral na cesto vas prosim za odgovor.
Vprejšnjem vpašanju sem zasledil ,da ima BK in socialno pomoč in Veteranski dodatek,pa me zanima če je to mogoče...
Hvala za odgovore in LP Mirč


Odgovori (2)

04. november 2014 ob 10:11

Do denarne socialne pomoči niste upravičeni,ker imate višji veteranski dodatek kot 269,20 eur. Zglasite se na Centru za socialno delo ,kjer bomo podrobneje proučili vašo materialno stisko in našli rešitev z ustreznimi oblikami drugih socialnih transferjev (varstveni dodatek,izredna denarna socialna pomoč,subvencija najemnine) ali pomoč družini za dom.

04. november 2014 ob 14:28

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeva in enake možnosti je vsem upravnim enotam, ki so postavljale enaka vprašanja, podalo naslednjo pojasnilo:

Z zadnjo spremembo in dopolnitvijo Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (Uradni list RS št. 53/2014), žal veteranski dodatek ni bil izrecno določen med prejemki, ki so izrecno izvzeti iz izvršbe po 101. členu. Menimo, da bi za veteranski dodatek morale veljati vsaj omejitve izvršbe glede na 128. člen ZIZ kot drugi stalni prejemek, ter v povezavi s 102. členom ZIZ.

Dodatno zagovarjamo, da je veteranski dodatek po naravi socialni prejemek in s tem namenjen za osnovno preživetje in ne za poplačilo dolgov.

Glede na predloge samih bank, zlasti pa zaradi narave, namena in pravne podlage veteranskega dodatka, je ministrstvo na Združenje bank Slovenije podalo predlog za spremembo šifranta kod namenov. Predlaga se tudi za veteranski dodatek koda namena GWLT - nakazila po vojnih zakonih.

Ker ni pričakovati spremembe kode namena za nakazila veteranskega dodatka v kratkem, ministrstvo predlaga in prosi, da se v posameznih primerih izvršb veteranskih dodatkov na dotično banko pošlje dopis s pojasnilom, da je veteranski dodatek po naravi socialni prejemek ter ga je razlagati kot drugi stalni prejemek po 128.členu ZIZ v povezavi s 128.členom omejeno rubiti.

Predlagamo vam, da se zglasite na upravno enot, kjer prejemate veteranski dodatek in poskušate z njimi ter banko rešiti navedeni problem.