Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

dopust Natisni

06. november 2014 ob 14:59
Področje: Zaposlovanje  |  Ureja: Upravna enota Celje


06.julija 2015 se bom upokojila. Zanima me, koliko dopusta mi pripada v tem letu in kdaj ga lahko izkoristim.(dopusta imam 33 dni).
Hvala za odgovor.
GM


Odgovori (1)

06. november 2014 ob 14:58

V skladu z določbo 161. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, štev. 21/2013 in 78/2013; v nadaljevanju ZDR-1) ima delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. V konkretnem primeru to pomeni, da boste v letu 2015m glede na dejstvo, da vam delovno razmerje preneha pred iztekom koledarskega leta, pridobili pravico do sorazmernega letnega dopusta, in sicer 6/12 odmerjenega dopusta. Če bi na podlagi kriterijev za izračun dopusta za leto 2015 pridobili pravico do izrabe 33 dni letnega dopusta ( če bi bili v delovnem razmerju celo leto 2015), upoštevaje določbo 1. odst. in 3. odst. 161. člena ZDR-1, zaradi prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve z dnem 6.7.2015 pridobite pravico do izrabe 17 dni letnega dopusta, ki ga imate pravico izkoristi pred prenehanjem delovnega razmerja.

Andreja Ulaga Pertinač
Višja svetovalka I
Upravna enota Celje