Upravno-informacijski servis Celje
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pristojni organ: Tržni inšpektorat RS, OE Celje


Vpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
inšpekcijska služba
20. julij 2015 ob 07:54
Razno Tržni inšpektorat RS, OE Celje