Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Področje: Zdravstveno varstvo


Vpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
Informacije
03. oktober 2018 ob 08:48
Zdravstveno varstvo ZZZS OE Celje
plačilo položnic ZZZS
02. marec 2017 ob 12:32
Zdravstveno varstvo ZZZS OE Celje
zdravstvebo zavarovanje
05. december 2016 ob 10:18
Zdravstveno varstvo ZPIZ, OE Celje
oprostitev plačevanja dodatnega zdrav. zavarovanja
27. junij 2013 ob 13:15
Zdravstveno varstvo Nacionalni inštitut za javno zdravje
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
22. januar 2013 ob 14:37
Zdravstveno varstvo Mestna občina Celje
Otrok: prebivališče Celje, vrtec Žalec
17. december 2012 ob 23:06
Zdravstveno varstvo Upravna enota Celje
zavarovan kot občan
06. februar 2012 ob 08:07
Zdravstveno varstvo Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje
Testiranje
17. februar 2011 ob 07:52
Zdravstveno varstvo Nacionalni inštitut za javno zdravje
Zdravstveno zavarovanje za tujca
02. december 2010 ob 07:59
Zdravstveno varstvo ZZZS OE Celje
Odvoz bioloških odpadkov
19. maj 2010 ob 10:59
Zdravstveno varstvo Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje
Cepljenje
26. april 2010 ob 08:49
Zdravstveno varstvo Nacionalni inštitut za javno zdravje