Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Področje: Premoženjsko-pravne zadeve


Vpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
Neodgovor upravnika večstanovanjske stavbe na reklamacijo
22. september 2015 ob 09:42
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
pridobivanje pravnomočnega sklepa o dedovanju
16. april 2014 ob 09:33
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Kako do zaplembe iz 1945.l.
11. marec 2014 ob 08:42
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Dedovanje
28. januar 2014 ob 15:30
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Pridobitev dokumentov za vložitev pritožbe
29. maj 2013 ob 11:13
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Nepopolna vloga
05. april 2013 ob 11:14
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Brezplačna pravna pomoč
18. marec 2013 ob 09:33
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Pravilnost upravnega postopka
07. marec 2013 ob 13:22
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Dokumenti priloženi vlogi
12. september 2012 ob 12:01
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Izjava v upravni zadevi
09. julij 2012 ob 12:26
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Izvršljivost odločbe izdane v upravnem postopku
09. julij 2012 ob 10:40
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Zavržena pritožba
26. junij 2012 ob 08:14
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Prašanje zaplembe iz 1945. leta
14. april 2011 ob 10:20
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Prašanje zaplembe iz 1945. leta
13. april 2011 ob 17:00
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje
Denacionalizacijski postopek
29. november 2010 ob 07:00
Premoženjsko-pravne zadeve Upravna enota Celje