Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pristojni organ: Inšpektorat za okolje in prostor, OE Celje


Vpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja